ABX02 HMS

ABX02 arm buster do przyrząd do ćwiczenia bicepsów. Podczas ćwiczeń z obciążeniem podeprzemy na nim ręce, dzięki czemu zapewnimy idealne ugięcie przedramion, a co za tym idzie, zmaksymalizujemy skuteczność.

Specyfikacja

  • Materiał: aluminium
  • Wymiary (mm):
    • Długość: 600
    • Szerokość: 100