Otylia Swim Tour

Otylia Swim Tour to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych przez Fundację Otylii Jędrzejczak w całej Polsce. W każdym spotkaniu udział biorą młodzi adepci pływania, którzy przemieszczają się co najmniej dwoma stylami pływackimi (grzbietowy i dowolny). Swim Tour to także warsztaty dla rodziców i trenerów, którzy dowiadują się m.in jak wspierać młodych zawodników w drodze ku sukcesom. Marka HMS jest sponsorem wydarzenia.

Do udziału w projekcie Otylia Jędrzejczak zaprosiła wybitnych trenerów i ekspertów w swoich dziedzinach. Młodzi adepci pływania biorą udział w zajęciach zarówno na pływalni jak i na sali gimnastycznej. Podczas całego dnia warsztatów dzieci otrzymują dużą dawkę motywacji oraz praktycznej wiedzy. Do rodziców skierowane są warsztaty z psychologiem i dietetykiem, dzięki którym rodzic jeszcze lepiej wie jak pomagać swojemu dziecku w osiąganiu celów. Ostatnią grupą, do której kierowany jest projekt, są trenerzy, którzy dla młodych sportowców są jednymi z pierwszych autorytetów w ich karierze.